EINSCHREIBUNG / VPISOVANJE / REGISTRATION

Eltern, deren Kinder im September 2022 schulpflichtig sind (Geburtstag der Kinder zwischen 1. September 2016 und 2. September 2017) und im Schulsprengel der Volksschule Grafenstein wohnen, erhalten per Post eine schriftliche, persönliche Einladung mit der genauen Uhrzeit des jeweiligen Termins und allen weiteren Informationen. 

Die Erziehungsberechtigten werden ersucht, die Kinder bei der Einschreibung persönlich vorzustellen und folgende Personalurkunden vorzulegen:

  • Geburtsurkunde des Kindes
  • Sozialversicherungsnummer des Kindes
  • bei Kindern, deren Erziehungsberechtigte nicht die Eltern sind: Nachweis über die Erziehungsberechtigung (Vormundschaftsbeweis, Adoptionsnachweis, …)
  • Staatsbürgerschaftsnachweis
  • Sollte ein schulpflichtiges Kind nicht schulreif oder schulunfähig sein, sind von den Erziehungsberechtigten entsprechende Nachweise hierfür bei der Einschreibung vorzulegen.


Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, und in der Zeit vom 2. September 2023 bis einschließlich 1. März 2024 das 6. Lebensjahr vollenden und schulreif sind, können ebenfalls über Ansuchen der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres 2023/24 in die erste Klasse der Volksschule aufgenommen werden. Falls die Eltern dieser Kinder den vorzeitigen Schulbesuch ihrer Kinder wünschen, sind diese auch am 24. Feber 2023 in der Volksschule vorzustellen. Erforderlich sind die gleichen Unterlagen wie für alle schulpflichtigen Kinder und überdies ein Ansuchen der Erziehungsberechtigten um vorzeitige Aufnahme.
 

S šolskim letom 2023/2024 so vsi otroci šoloobvezni, ki dopolnijo do 2. septembra 2023 šesto leto starosti in stanujejo v tržni občini Grafenstein. Vse vzgojno upravičence teh otrok vabimo k vpisovanju, ki bo v petek, 24.02.2023 v LŠ Grafenstein. Prosimo, da otroke osebno predstavijo in predložijo sledeče dokumente:

  • rojstni list
  • številko socialnega zavarovanja otroka
  • pri otrocih, katerih vzgojni upravičenci niso starši potrebujemo dodatno potrdilo o upravičenju do vzgoje otroka (dokazilo za skrbništvo, potrdilo o posvojitvi, …)
  • dokazilo o državljanstvu
  • Če šoloobvezni otrok ni zrel za šolo ali ni sposoben za šolo, morajo starši pri vpisovanju predložiti ustrezna potrdila.

Otroke, ki dopolnijo 6. leto starosti med 2. septembrom 2023 in 1. marcem 2024, lahko pravtako vpišemo v prvi razred ljudske šole z začetkom šolskega leta 2023/2024. Zato so potrebni pismena prošnja za predčasni vpis, potrdilo o telesni zrelosti šolske zdravnice/šolskega zdravnika in dokumenti, ki so navedeni zgoraj.